Air Tech System - официален представител на Donaldson Filtration Solutions за България

Доставка и поддръжка на системи за индустриална и процесна филтрация


  „Еър Тех Системс” ООД извършва доставка и поддръжка на системи за индустриална и процесна филтрация на сгъстен въздух, газове и течности.

   Фирмата извършва одит на работещи инсталации и системи и изготвя предложения за енергиийна ефективност на база запазване на съществуващото оборудване, частична подмяна или пълна подмяна на съществуващото оборудване и изграждане на нова инсталация.
Еър Тех Систем ООД

София, кв. Разсадника бл.75,  вх.2,  ап.35 e-Mail: office@airtechsystem-bg.com

+ 359 884 691 545, +359 888 666 139